Medisch

Polissen
Alle leden van onze club zijn aangesloten bij Volley Vlaanderen. Hierdoor zijn zij ook automatisch verzekerd bij verzekeringsmaatschappij ETHIAS. Een toelichting over de sportverzekering vind je hier. Merk op dat brillen voor spelers niet verzekerd zijn. Het wordt aangeraden een sportbril aan te schaffen en te gebruiken wanneer je volleybal speelt.

Medische keuring
Jeugdleden dienen een medische keuring te ondergaan wanneer ze 14 en 18 jaar worden. Het secretariaat zal je hiervoor contacteren. (Een medische keuring is dus niet meer nodig bij aansluiting.)

Aangifte ongevallen
OPGELET – Deze aangifte moet binnen de 7 dagen na het ongeval gebeuren.

Stap 1: Vul een ongevalsaangifte in (Download het formulier hier: WORD of PDF).

Stap 2: Bezorg dit ingevulde formulier zo snel mogelijk aan het secretariaat (Mieke Merckx — 0479/43.26.45 — info@jtvdero.be). De aangifte mag gerust gescand worden en doorgemaild worden.

Stap 3: Laat het geneeskundig getuigschrift opmaken door de behandelende geneesheer (Download het getuigschrift hier: PDF) en bezorg dit ook zo snel mogelijk aan het secretariaat. Dit kan tegelijk met stap 2, maar als er nog geen medisch attest kon worden opgemaakt binnen de 7 dagen na het ongeval dan is het belangrijk om alvast eerst de aangifte te doen. Het medisch attest kan dan later nog bij de aangifte toegevoegd worden.

Stap 4: Wacht de verdere instructies af van de verzekeringsmaatschappij.